Large eyes | Dendrelaphis grandoculis | Coorg, Karnataka, India

Green vine | Ahaetulla nasuta| Amboli, Maharashtra, India

Malabar pit viper in its elements | Trimeresurus malabaricus | Sirsi, Karnataka, India
Malabar pit viper in its elements | Trimeresurus malabaricus | Sirsi, Karnataka, India
Malabar pit viper in its elements | Trimeresurus malabaricus | Kalakkad, TamilNadu, India
Malabar pit viper in its elements | Trimeresurus malabaricus | Kalakkad, TamilNadu, India
Malabar pit viper in Amboli elements | Trimeresurus malabaricus | Amboli, Maharashtra, India
Malabar pit viper in Amboli elements | Trimeresurus malabaricus | Amboli, Maharashtra, India
Malabar pit viper juvenile | Trimeresurus malabaricus | Chikmagalur , Karnataka, India
Malabar pit viper juvenile | Trimeresurus malabaricus | Chikmagalur , Karnataka, India

Travancore tiger | Lycodon travancoricus | Kalakkad, TamilNadu, India

Cat eyed snake| Boiga sp | Madikeri, Karnataka, India

Common Ribbon Snake| Thamnophis saurita | Smyrna, Delaware, USA

You may also like

Back to Top